NPO Gezond

Daar word je beter van!

Zoek op onderwerp of TV-programma

 

U heeft gezocht op 'angststoornissen'. Er zijn 95 resultaten gevonden.

« 1 2 ... 10 »

Wat is een angststoornis?

Bron: Stimulansz

« 1 2 ... 10 »

Bang in de supermarkt, bang om dood te gaan, bang om te eten waar andere mensen bij zijn. Mensen met een angststoornis zijn angstig in de meest alledaagse situaties. Zo angstig zelfs, dat hun leven erdoor ontregeld raakt. Ze worden beheerst door de angst. Vaak verwaarlozen zij hun studie, werk, interesses en vrienden. Daardoor kunnen zij vereenzamen.

Er zijn veel verschillende angststoornissen. Voorbeelden zijn:

 • een fobie voor iets specifieks , zoals vliegen , bloed of spinnen;
 • angst in situaties met andere mensen ;
 • paniekaanvallen ;
 • pleinvrees ;
 • dwanggedachten en rituelen ;
 • angst na een trauma ;
 • scheidingsangst ;
 • angst voor ziekte ;
 • overmatige bezorgdheid .

U bent zeker niet de enige met een angststoornis: twee van de tien Nederlanders heeft er ooit in zijn leven last van. Ongeveer drie van de honderd mensen lijden langere tijd aan een angststoornis.

Angststoornissen zijn goed te behandelen met cognitieve gedragstherapie of medicijnen ( antidepressiva ). Soms is een combinatie van beide het beste.

Wat merk ik van een angststoornis?

Angst is een normaal gevoel. Het waarschuwt mensen voor dreigend gevaar. Sommige mensen zijn echter vaak bang terwijl dat helemaal niet nodig is.

De angst kan plotseling beginnen: u raakt in paniek. Een paniekaanval herkent u aan hartkloppingen, pijn of een beklemd gevoel op de borst, zweten en trillen of beven. U kunt het gevoel hebben dat u stikt en u ademt snel en hijgend. Andere verschijnselen zijn misselijkheid, diarree, duizeligheid en het gevoel te gaan flauwvallen.
Maar angst kan ook geleidelijk ontstaan, in de loop van minuten, uren of dagen. Hoe lang de angst duurt varieert van seconden tot jaren.
Mensen met een angststoornis hebben ook vaak last van: slaap- of ademhalingsproblemen, minder eetlust, hoofd- of maagpijn en concentratieproblemen. Mensen hebben vaak last van een bang voorgevoel, bezorgdheid, nervositeit, spanning en onrust.
Hebt u regelmatig last van dit soort klachten? Gaat u bovendien dagelijkse dingen, situaties of plaatsen uit de weg? Dan hebt u misschien een angststoornis.

Ongeveer de helft van de mensen met angstklachten heeft ook last van een depressie .

Hoe ontstaan angststoornissen?

Het is niet zo gemakkelijk te zeggen waar een angststoornis vandaan komt. Vaak gaat het om een combinatie van omstandigheden.

Dikwijls speelt de opvoeding een rol. Een kind met een of twee angstige ouders, krijgt onbewust allerlei angstgevoelens mee in de opvoeding. De kans bestaat dan dat het kind later ook een angststoornis ontwikkelt.

Snel angstig worden zit ook in de genen . Waarschijnlijk veroorzaken een paar genen een tekort aan bepaalde stoffen in de hersenen . Die stoffen heten neurotransmitters. Ze bepalen min of meer hoe u zich voelt.
Bij angst zijn serotonine en noradrenaline belangrijk. Is er te weinig van dan wordt u makkelijk angstig. Deze aanleg voor angst is dikwijls erfelijk.

Mensen met bepaalde karaktertrekken krijgen eerder last van angst. Bijvoorbeeld mensen die slecht voor zichzelf opkomen, mensen die conflicten uit de weg gaan en mensen die moeilijk gevoelens uiten. Ook deze eigenschappen zijn waarschijnlijk voor een deel erfelijk.

Soms begint een angststoornis met een ingrijpende gebeurtenis, zoals ontslag of een ernstige ziekte.

Behandeling van een lichte angststoornis

Hebt u een lichte angststoornis? Dan kunt u eerst proberen of een van deze dingen werken:

 • Voorlichting over angststoornis (psycho-educatie). U kunt een cursus bij een GGZ-centrum volgen of boeken lezen met oefeningen.
 • Een zelfhulpboek doorwerken, eventueel met begeleiding van uw huisarts.
 • Hulp via internet . Voor angstige kinderen is er de website http://www.bibbers.nl.
 • Een aantal gesprekken met een psycholoog .
 • hartcoherentietraining helpt bij stress, angst en depressie.

Voor kinderen met een lichte angststoornis is het ook goed om aerobics te doen. Dat is gebleken uit een klein, maar wel wetenschappelijk opgezet onderzoek.

Behandeling van angststoornissen

Een angststoornis is meestal goed te behandelen. Veel mensen overwinnen hun angst met cognitieve gedragstherapie . Een vorm van cognitieve gedragstherapie die goed werkt is exposure
Tijdens de therapie gaat de behandelaar na voor welke situaties u bang bent en wat u op zo'n moment denkt. U krijgt oefeningen om anders om te gaan met de angstige gedachten.
U kunt cognitieve gedragstherapie ook volgen via internet .

Angst kan ook met medicijnen aangepakt worden, namelijk met antidepressiva . Vooral voor mensen met angstproblemen én een depressie zijn altijd antidepressiva nodig. Hebt u een angststoornis zonder depressieve klachten? Dan kiest u in overleg met uw arts wat voor u het beste is: cognitieve gedragstherapie of antidepressiva. Een combinatie van cognitieve gedragstherapie en antidepressiva is soms ook mogelijk.

Sommige mensen krijgen slaap- en kalmeringsmiddelen bij angst. Pas wel op met deze middelen. Ze werken na een paar weken niet echt goed meer en veroorzaken juist angst als u ermee stopt.

Op http://www.kiesbeter.nl vindt u een keuzehulp angststoornissen. Daarmee kunt u kiezen welke behandeling u het meest geschikt lijkt.

Helpt de gewone behandeling niet? Op http://www.topggz.nl staan organisaties die een behandeling bieden als de gewone behandeling niet helpt.

Omgaan met angst

Mensen met een angststoornis schamen zich vaak voor hun angsten. Dat is nergens voor nodig en kan zelfs averechts werken. Hier volgen enkele adviezen om met uw angst om te gaan.

 • Praat over uw angsten met familie en vrienden.
 • Probeer een beeld te krijgen van uw angst en de invloed die deze heeft op uw leven.
 • Zet voor uzelf op een rijtje hoe paniek of angstgevoelens bij u beginnen.
 • Als u merkt dat u uit angst situaties gaat vermijden, probeer daar dan niet aan toe te geven. Daardoor wordt de angst juist groter. Ga angstaanjagende situaties niet uit de weg.
 • Houd rekening met lichamelijke verschijnselen in situaties die u beangstigen. Loop niet weg voor zulke situaties. Als u de confrontatie aangaat, zult u merken dat de onrust, het trillen en zweten na een tijdje weer wegzakken.
 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen kunnen tijdens angstaanvallen rust geven. U merkt dat u controle houdt over uzelf. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een cursus volgen.
 • Er zijn zelfhulpboeken met praktische aanwijzingen om beter met uw angst om te gaan.
 • Ga naar uw huisarts als de angst invloed heeft op uw dagelijks leven. Deze zal u eventueel verwijzen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of naar een psycholoog , psychotherapeut of psychiater.
 • Contact met andere mensen met een angststoornis werkt vaak goed. U ziet dat u niet de enige bent die dit heeft. U leert misschien van anderen om met uw angst om te gaan.

Adviezen voor familie en vrienden van iemand met een angststoornis

Het is niet gemakkelijk om om te gaan met iemand die een angststoornis heeft. Voor een partner, kinderen en vrienden kan de stoornis een zware belasting zijn. Hier volgen enkele adviezen.

 • Probeer de angst van de ander niet weg te praten. Erken de angst, al lijkt die overdreven.
 • Help de ander om angstige situaties tegemoet te treden, maar dwing niet.
 • Stimuleer de ander professionele hulp te zoeken.
 • Zoek informatie over angststoornissen.
 • Zoek zelf hulp als het u te veel wordt, bijvoorbeeld bij Stichting Labyrint - In Perspectief , speciaal voor familieleden van psychiatrische patiënten.

Op de website http://www.familievan.nl vindt u onder meer adviezen over omgaan met psychische problemen en tips om goed voor uzelf te blijven zorgen. Ook kunt u e-mailen met een deskundige (e-mail coaching).

Patiënten- en belangenorganisaties angststoornissen

Voor informatie over en hulp bij angststoornissen kunt u terecht bij:

 • Angst, Dwang en Fobie Stichting , voor informatie, lotgenotencontact, steun en adviezen. U vindt op de website ook een overzicht van behandelcentra voor angststoornissen.
 • Stichting FobieVRienden FVR () biedt voorlichting en steun. De stichting is gespecialiseerd in medicijnbegeleiding en heeft een psychologische adviesdienst.
 • De Nederlandse Hyperventilatie Stichting NHS () geeft voorlichting aan mensen met hyperventilatie, aan hulpverleners en instellingen. Zij organiseert gespreksgroepen en verleent telefonische hulp.
 • Vereniging Rebio is een landelijke vereniging van ervaringsdeskundigen die hulp bieden bij hyperventilatie, angsten en fobische klachten.
 • Stichting Labyrint - In Perspectief , de organisatie van en voor familieleden van mensen met psychische ziekten.
 • Stichting VALK behandelt en begeleidt mensen met vliegangst. Ze organiseert diverse trainingen vliegangstbestrijding.

Tips voor kinderen met angstklachten en hun ouders:

Op http://www.bsl.nl staat een artikel met meer informatie voor patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis. U vindt het artikel door te zoeken op 'Metacognitieve therapie bij de gegeneraliseerde angststoornis'. Onderaan het zoekresultaat staat een link 'Informatie voor patiënten'.

Op http://www.erfelijkheidinbeeld.nl staan filmpjes over de obsessief-compulsieve stoornis, in het Engels.

Verantwoordingstekst angststoornissen

De informatie over angststoornissen is algemeen. Het kan zijn dat uw situatie anders is. Hebt u nog vragen, dan kunt u die stellen aan uw arts.
De teksten zijn gebaseerd op:

 • informatie van Angst, Dwang en Fobie Stichting;
 • informatie van het Trimbos-instituut, onder andere Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen (2003);
 • informatiemateriaal van Fonds Psychische Gezondheid;
 • informatie van Stichting Fobievrienden;
 • Angststoornissen slecht behandeld, PSY 27 maart 2006;
 • artikel Angst en depressie deels erfelijk in AD van 13 maart 2006, over proefschrift van Christel Middelkoop (VU Amsterdam, maart 2006);
 • NRC Handelsblad 7-8 juni 2008, interview met Agnes van Minnen, hoogleraar angstregulatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.