NPO Gezond

Daar word je beter van!

Bekijk de uitzending

Debat zorg: Roemer vs. Pechtold

Knevel & Van den Brink: Debat zorg: Roemer vs. Pechtold | EO, 30 aug 2012

Gaan we meer betalen voor de zorg? Gaat het eigen risico omhoog of omlaag? En mogen ziekenhuizen concurreren om zorg te bieden voor de laagste prijs? In een 1-op-1 debat gaan Emile Roemer (SP) en Alexander Pechtold (D66) in op het thema 'Zorg'.

Na het debat tussen beide lijsttrekkers volgt een plenaire ronde waarbij alle zes partijen hun standpunten over het thema zorg mogen bepleiten.

Standpunten SP

 • Extra investeren in de zorg
 • Eigen risico verlagen in plaats van verhogen
 • Zorgpremies inkomsten afhankelijk maken; minimuminkomens vrijstellen
 • Zorg kleinschaliger aanpakken, dichter in de buurt
 • Topsalarissen in de zorg afschaffen
 • Geen marktwerking toestaan
 • Meer geld en ondersteuning voor mantelzorg, thuiszorg en vrijwilligers.
 • Het persoonsgebonden budget (PGB) moet beschikbaar blijven.
 • De eigen bijdrage voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg moet worden teruggedraaid.
 • Invoering van actieve donorregistratiesysteem.
 • Geen invoer van landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD)

Bezuinigingsbedrag: 0,75 miljard euro

Standpunten D66

 • Zorg doelmatig en dichtbij
 • Centrale rol huisartsen
 • Behoud van persoonsgebonden budget (pgb) maar onder voorwaarden
 • Ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen
 • Beperking AWBZ: alleen zorg vergoeden niet wonen en service
 • Ambulante zorg voor GGZ patiënten
 • Concurrentie in de zorg toestaan onder voorwaarden
 • Gezond gedrag belonen in zorgverzekering
 • Dieetadvisering en ‘stoppen-met-roken-programma’s terug in basispakket
 • Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) onder voorwaarden
 • Grotere rol zorgverzekeraars
 • Terugdringen babysterfte

Bezuinigingsbedrag: 5 miljard euro

Standpunten overige partijen

VVD

 • Grotere rol voor huisartsen, wijkverpleging en praktijkondernemers
 • Specialisatie van ziekenhuizen
 • Zorgtoeslag alleen beschikbaar voor mensen die zorgverzekering niet kunnen betalen
 • Verhoging eigen risico
 • Inperking van basispakket zorgverzekering

Bezuinigingsbedrag: 8,5 miljard euro

PVV

 • Minder bureaucratie in de zorg
 • Beperking hoge salarissen specialisten
 • Eenvoudige ziekenhuistaken naar huisarts
 • Geen verhoging eigen risico
 • Kleiner basispakket

Bezuinigingsbedrag: 1,75 miljard

CDA

 • AWBZ zoals vroeger; verblijf in verzorgings/verpleeghuis zelf betalen
 • Versobering basispakket zorgverzekering
 • Eigen bijdrage van 25 euro voor elke behandeling
 • Meer voorlichting over drugs en alcohol

Bezuinigingsbedrag: 5,25 miljard

PvdA

 • Zorgverzekeringspremie voor basispakket inkomensafhankelijk maken
 • Afschaffen van eigen bijdrage of eigen risico
 • Behoud van streekziekenhuizen

Bezuinigingsbedrag: 4,5 miljard

258 keer bekeken

viewcounter