NPO Gezond

Daar word je beter van!

Bekijk de uitzending

Bezuiniging op het persoonsgebonden budget

Nieuwsuur: Kabinet snijdt in pgb | NOS, NTR, 1 jun 2011

Hoe zit het precies met de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget? Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid geeft uitleg.

De Tweede Kamer is vandaag akkoord gegaan met een voorstel van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) om in te grijpen in de steeds maar stijgende kosten van het persoonsgebonden budget (pgb).

Binnenkort komen alleen mensen die recht hebben op verblijf in een zorginstelling maar ervoor kiezen zelf zorg te kopen, nog in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb).

Stijging

In 2010 werd er 2,2 miljard euro uitgegeven aan de pgb's, waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Zonder ingrijpen zouden de uitgaven voor het pgb tot boven de 3 miljard euro stijgen, becijfert het kabinet. Sinds 2002 stegen de uitgaven voor dit zorgbudget elk jaar met ruim 20 procent. Inmiddels zijn er ongeveer 130.000 mensen met een pgb, terwijl dat er in 2003 nog 50.000 waren.

Kritiek

Het plan leidde nog voor dit akkoord al tot felle en kritische reacties van zowel politiek als belangenverenigingen.

'Als de geruchten kloppen, dan is dit een regelrechte ramp voor mensen die hun hele leven afhankelijk zijn van verpleging en verzorging. Zij zullen terug moeten naar de situatie dat er wekelijks acht à tien verschillende mensen van de thuiszorg komen helpen met hun persoonlijke verzorging", aldus Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA).

En een woordvoerster van de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo meldt: '40 procent van de mensen met een pgb heeft geen andere keuze. De zorg die zij nodig hebben, wordt niet geleverd door instellingen. Als deze bezuinigingen doorgaan, worden veel van hen compleet aan hun lot overgelaten'.

Pijnlijk

In de Voorjaarsnota, die gisteren aan de Tweede Kamer is gestuurd, staat dat in de gezondheidszorg dit jaar geen bezuinigingen meer worden doorgevoerd. Maar voor de komende jaren worden binnenkort wel maatregelen aangekondigd. Volgens minister Schippers van Volksgezondheid zullen deze maatregelen 'pijnlijk' zijn.

Explosief

En maatregelen zijn nodig: de explosief stijgende zorgkosten zijn dit jaar een grote tegenvaller van maar liefst 1,1 miljard euro. Zo staat in de Voorjaarsnota:

In de curatieve zorg zijn er extra uitgaven aan onder andere de medisch specialisten (52 miljoen euro), huisartsen (45 miljoen euro), paramedische zorg (49 miljoen euro), grensoverschrijdende zorg (59 miljoen euro), multidisciplinaire zorgverlening (70 miljoen euro), ziekenvervoer (26 miljoen euro) en de geestelijke gezondheidszorg (255 miljoen euro). Op het terrein van de care zijn met name overschrijdingen bij AWBZ-instellingen. Het gaat hierbij om zorg in natura (90 miljoen euro), nieuwe capaciteit (200 miljoen euro) en kapitaallasten (62 miljoen euro).

Ingrijpen

Deskundigen en gezondheidseconomen waarschuwden al dat er ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt. Anders wordt de zorg zó duur dat niet iedereen het meer kan betalen. Om dat scenario op de lange termijn te voorkomen moet er nu worden ingegrepen. Maar ingrijpen in de zorg is politiek niet populair.

Vanuit Den Haag politieke reacties van Ferry Mingelen. In de studio in Hilversum licht staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid de kabinetsplannen toe.

133 keer bekeken

viewcounter