NPO Gezond

Daar word je beter van!

Bekijk de uitzending

Opvoeden na partnergeweld

Uitgesproken VARA: Opvoeden na partnergeweld | VARA, 9 mei 2011

Wat zijn de gevolgen voor kinderen als ze zien dat hun moeder in elkaar wordt geslagen door hun vader? En hoe kunnen ouder en kind beter geholpen worden? Uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut blijkt dat de aandacht voor kinderen die opgroeien in een gewelddadig gezin tekort schiet.

In Nederland worden jaarlijks meer dan 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Geweld in een relatie komt voor bij alle bevolkingsgroepen, zowel bij hoger- als bij lager opgeleiden. Dat blijkt uit het onderzoek 'Opvoeden na partnergeweld' dat vandaag is gepresenteerd door het Verwey-Jonker instituut. Het rapport is uitgevoerd in opdracht van de vier grote steden. 'Opvoeden na partnergeweld' probeert antwoord te geven op de volgende vragen: wat zijn de gevolgen voor kinderen als ze zien dat hun moeder in elkaar wordt geslagen door hun vader? En hoe kunnen ouder en kind beter geholpen worden?

Taboe
Het taboe op het melden van huiselijk geweld lijkt te zijn afgenomen. Nu wordt ongeveer 20% van het huiselijk geweld bij de politie gemeld. In 1997 was dat nog 12%. Het beleid lijkt vruchten af te werpen. Maar verdere aanscherping van de aanpak van huiselijk geweld is noodzakelijk.

Het instituut ondervroeg honderd moeders en 84 jongeren over het onderwerp. Er zijn geen verschillen ontdekt in aard en ernst van het geweld binnen autochtone en allochtone groepen. Wel ervaren allochtonen soms een groter taboe om over het geweld te praten. Ze kunnen daardoor in een groter isolement belanden.

Gevolgen voor kinderen
Duidelijk is dat er meer aandacht nodig is voor de opvoeding, ook als het geweld voorbij is. Bijvoorbeeld door de lotgenotengroepen van mishandelde vrouwen te steunen en actiever hulp te bieden aan hun kinderen. Want de gevolgen voor kinderen die opgroeien in een gewelddadig gezin zijn enorm. Ze kunnen depressief worden en ontwikkelen vaak angsten. Ook worden veel kinderen zelf bovenmatig agressief en slaan er op school op los.

Onderzoeker professor Trees Pels van het Verwey-Jonker instituut: "Kinderen hebben bijna altijd door dat er iets loos is. Ook al denken de moeders van niet. De helft van de kinderen in onze onderzoeksgroep is zelf ook slachtoffer van geweld. We willen meer aandacht voor de opvoeding. Ouders zijn vooral met zichzelf bezig en komen niet aan opvoeden toe. Ze roepen wel om steun en wij vinden dat die er moet komen. Hiermee voorkom je namelijk grote schade (op latere leeftijd) bij de kinderen."

De onderzoekers pleiten voor vroege signalering van het geweld. Ook is het belangrijk dat de getroffen gezinnen uit hun isolement worden gehaald, en dat ouders leren op een andere manier met hun problemen om te gaan.

De vier grote steden
In een reactie op het onderzoek zegt de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Jeugd en Gezin) namens de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) dat kindermishandeling en huiselijk geweld ook bespreekbaar moet worden gemaakt bij familie en leraren. "Zij zijn cruciaal in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling", aldus De Jonge.

Ook vindt hij dat buurtnetwerken kunnen worden ingezet, aangezien slachtoffers zich daar vaak in eerste instantie toe wenden. "Daarnaast is het zaak verder te investeren in het aanbod van bestaande opvoedings-ondersteuning en instanties zoals de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's)."


537 keer bekeken

viewcounter