NPO Gezond

Daar word je beter van!

Bekijk de uitzending

Hoge premie levensverzekeringen chronisch zieken

Kassa: Hogere premies voor levensverzekeringen van chronisch zieken | VARA, 20 sep 2008

Mensen met een chronische ziekte, bijvoorbeeld reuma, ziekte van Crohn, diabetes of een medisch verleden (bijvoorbeeld kanker) moeten vaak een veel hogere premie betalen voor een levensverzekering dan 'gezonde' mensen. Of ze kunnen in het geheel geen verzekering afsluiten.

Voorbeeld
Een meneer is 52 en heeft sinds zijn 9e jaar diabetes type 1. Hij heeft onlangs een aanvraag voor een levensverzekering ingediend, maar werd afgewezen vanwege het feit dat hij diabetespatint is.
En dat vindt hij volledig onterecht. Als de verzekeraar namelijk de moeite had genomen zich te verdiepen in zijn dossier (hij had ook toestemming gegeven om informatie bij zijn internist op te vragen) dan was duidelijk geworden dat meneer kerngezond is. Hij is goed 'ingesteld', hij heeft geen diabetescomplicaties en bezoekt trouw 2 x per jaar zijn internist.

Dit verhaal illustreert de handelwijze van verzekeringsmaatschappijen. Mensen worden niet individueel bekeken, maar de beoordeling vindt plaats aan de hand van statistieken. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van statistieken die niet up-to-date zijn of niet zijn gericht op de Nederlandse situatie.

Ad Poppelaars is directeur van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland. Dat is de overkoepelende club van zo'n 150 patintenverenigingen. Hij stelt dat het grootste deel van mensen met een chronische ziekte weinig tot geen gezondheidsklachten heeft en dat een chronische ziekte lang niet altijd levensbedreigend is. Daarnaast gaan mensen met een chronische ziekte vaak zelfs veel beter om met hun gezondheid.

Gewone premie wel mogelijk

Er is één verzekeraar die wel specifiek aandacht heeft voor deze problematiek. Bij Interpolis kunnen mensen met diabetes en de ziekte van Crohn vaak een levensverzekering afsluiten tegen een normale premie. Interpolis maakt bij de risico-inschatting namelijk niet alleen gebruik van de (internationale) statistieken maar analyseert ook zijn eigen klantgegevens bij het bepalen van de overlijdensrisico's. En wat blijkt? Interpolis lijdt geen verlies op deze groep mensen. Dus een reële risico-inschatting kan wel.

Het Verbond van Verzekeraars meldde Kassa dat de sector al sinds 1997 in overleg is met o.a. de artsenorganisatie en de CG-Raad over het wegnemen van knelpunten. De politiek heeft van deze kwestie tot nu toe ook steeds gezegd dat de partijen dit door middel van zelfregulering moeten oplossen. Maar het voorbeeld van Interpolis heeft nog steeds geen navolging gehad. Er zit geen schot in de zaak.

Uitbreiding van de Wet gelijke behandeling

Poppelaars van de CG-Raad heeft ook geen vertrouwen meer in zelfregulering. Hij pleit daarom voor wettelijke maatregelen en wel in uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van chronisch zieken en gehandicapten. Als verzekeringen namelijk ook onder de reikwijdte van deze wet vallen, kunnen mensen naar de rechter zodra ze met een onterechte premieopslag of afwijzing worden geconfronteerd. Daarmee geef je mensen een rechtsmiddel, en ben je niet meer afhankelijk van de "goodwill" van verzekeraars.

Pieter Omtzigt is kamerlid voor het CDA. Ook hij erkent dat de zelfregulering niet werkt. Daarom wil hij over deze kwestie kamervragen stellen aan Jet Bussemaker, staatssecretaris van VWS.

Kassa blijft dit onderwerp nauwlettend volgen.

Nog wat tips:

- Verzamel informatie over hypotheken en levensverzekeringen op het moment dat u overweegt een woning te gaan kopen. Wacht in ieder geval niet tot het moment dat u uw droomhuis heeft gezien, want dan staat u vaak onder tijdsdruk en hoort u pas op een (te) laat moment dat u een hogere premie moet betalen of wordt afgewezen.
Ook kunt u kiezen voor een hypotheek zonder levensverzekering. En besef wel dat u zich niet hoeft te verzekeren bij de partij waar u de hypotheek af

- Neem contact op met een patintenvereniging,. zij kennen de problematiek en kunnen u wellicht helpen met het vinden van een verzekering of een deskundig tussenpersoon.

- Vraag zelf eerst de uitslag van medische keuring en voorkom evt. dat dit wordt doorgestuurd; dan komt het niet in uw dossier.

- Als u wordt geconfronteerd met een hogere premie dan een gezond persoon of wanneer u wordt afgewezen, dan kunt u een herkeuring aanvragen bij de verzekeraar.

- U heeft het recht als eerste te weten welk advies de medisch adviseur geeft aan de verzekeraar. U moet dat wel schriftelijk aangeven. En mocht de adviseur in het advies aangeven dat u een hoger risico loopt, dan kunt u zich terugtrekken uit de procedure.
U heeft dan namelijk geen verzekering afgesloten. En dan hoeft u bij een nieuwe aanvraag van een levensverzekering bij een andere verzekeraar niet op te geven dat u ooit onder afwijkende voorwaarden bent geaccepteerd of afgewezen. Formeel bent u namelijk niet geweigerd.

957 keer bekeken

viewcounter