NPO Gezond

Daar word je beter van!

Bekijk de uitzending

Gezocht: moslimpleegouders

InFocus: Gezocht: moslimpleegouders | NMO, 1 feb 2009

Je hebt kinderen die moeilijk opvoedbaar zijn en er bestaan ouders die moeite hebben met opvoeden. In zulke gevallen kan een rechter bepalen dat het kind uit huis geplaatst moet worden.

Niet altijd gaat het om uit de hand gelopen situaties. Als de fulltime zorg voor een gehandicapt kind teveel een wissel trekt op het gezin, kunnen ouders bijvoorbeeld zelf om aanvullende pleegzorg vragen.

Opvang voor kinderen

Voor uithuisgeplaatste kinderen zoekt Pleegzorg opvang. Maar hiermee zijn de problemen nog niet uit de wereld. Er zijn bijvoorbeeld minder pleeggezinnen dan er nodig zijn. En er zijn al helemaal te weinig pleeggezinnen met een moslimachtergrond. Maar landelijk is een van de drie uithuisgeplaatste kinderen afkomstig uit een allochtoon gezin. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is dat zelfs de helft.

Pleegzorg voor moslims

Waarom vindt Pleegzorg het zo belangrijk dat meer pleeggezinnen een islamitische achtergrond hebben? Hoe denken ze hun bestand van pleeggezinnen met moslimgezinnen uit te breiden? Is het misschien zelfs zo dat de rechter bij moslimgezinnen eerder overgaat tot uithuisplaatsing? Hoe zit het met de veelgeroemde solidariteit binnen de moslimgemeenschap, vangen ze de kinderen binnen het grotere familieverband nog wel op, zoals in het verleden? Of zorgt het Hollandse patroon van individualisering op dit punt voor erosie?

Panelgasten Pleegzorg

  • Samia Bekour: pleegmoeder sinds 1995 van 19 kinderen en moeder van 6 kinderen.
  • Layla Lamhamdi schreef een scriptie over pleegzorg voor moslims. Zij is werkzaam bij stichting Kompaan in Tilburg, die complexe problemen in gezinsverband helpt op te lossen. Kompaan is, als een van de weinig pleegzorgbemiddelaars in Nederland, actief op zoek naar moslimpleegouders. Omdat de pleegzorg in Nederland niet centraal is geregeld blijft de zorg afhankelijk van dit soort regionale initiatieven.
  • Oud-kinderrechter Anita Leeser-Gassan nam eind 2008, na bijna 20 jaar kinderrechter te zijn geweest, afscheid van de rechtspraak. Zij publiceerde een boek over een aantal zaken die zij in behandeling had gehad.
  • Hennie van de Martel: werkbegeleider van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam-West.

780 keer bekeken

viewcounter